top of page

SOLPORT EARTH

Screenshot 2019-10-16 at 12.20_edited.jp
Screenshot 2019-10-16 at 12.20_edited.jp
SOLPORT 18 ARRAY 090919 _FILM - Picture
 • Dobbel carport med Solcelleanlegg + bod /50m2 BYA                     Nordisk tre konstruksjon                             
 • Carport er en praktisk måte å beskytte bilen sin på uten å måtte bygge en hel garasje. Hensikten er å stenge for regn, snø og sol som risikerer å redusere bilens kvalitet. Vinterstid kan er det tungt og tidskrevende å måke frem og skrape bilen. Da er det fint med et beskyttende tak for bilen, altså en carport. Denne modellen Solport Earth har god plass til to biler og leveres komplett med en 5,5 kWp solcelleanlegg.

top

 

   TEKNISKE DATA                                                                                         

 • Lengde 8000 mm

 • Bredde 6200 mm

 • Ca. energi 5.5 kWp 

 • 5,5 kWp solcelleanlegg montert på tak 
  18 stk IBC Polysol 275 CS5 (sorte paneler)
  Montasjesystem for 18 paneler
  Solcelleanlegg leveranse  inkluderer montasje av solceller og inverter, montasjemateriell og fallsikringsutstyr.

Siden vi i Norge bare får betalt spotpris pluss en liten andel av nettleien for strøm vi selger til strømnettet, er det mest lønnsomt å produsere strøm til kun eget forbruk. Dvs. at du må skalere anlegget slik at du bruker størst andel av strømmen selv. Et anlegg på 3-5kW gir best tilbakebetalingstid for vanlige eneboliger som bruker ca 25.000kWh i året. Et anlegg på 4kW vil i Oslo generere ca 4.000kWh pr år. Hvis prisen av nettleie og strømpris er 1 kr og du bruker alt selv så vil du spare kr 4000 pr år

SOLPORT EARTH

SOLPORT EARTH

Play Video
Byggsøknad

BYGGESØKNAD
Trenger du å sende inn en byggesøknad for å oppføre en carport eller garasje på din eiendom? 

 

Uthus, garasjer og andre mindre bygg kan være unntatt søknadsplikt. Det er under forutsetning at tiltaket ikke er i strid med gjeldende arealplan og at utny elsesgraden for eiendommen ikke blir overskredet. I tillegg må tilltaket  ikke være i konflikt med noen byggegrenser eller hensynssoner.

Er de kravene oppfylt kan bygning oppføres uten å søke dersom 

• bygningen er frittliggende

• bygningen plasseres på allerede bebygd eiendom

• verken bruksareal eller bebygd areal er over 50 m2

• bygningen ikke skal brukes som  beboelse

• mønehøyden ikke overstiger 4,0 meter

• gesimshøyden ikke overstiger 3,0 meter

• bygningen oppføres i en etasje og uten kjeller

• bygningen ikke plasseres nærmere enn 1,0 meter til nabogrensen

• bygningen ikke plasseres nærmere enn 1,0 meter fra annen bygning på egen    eiendom

• bygningen kan ikke plasseres over vann- eller avløpsledninger 

bottom of page